Kinh doanh âm nhạc
“For Gen Z - By Gen Z"

Soundaholic là một music curator và chúng tôi lan tỏa những thông tin về kinh doanh âm nhạc cho những nghệ sĩ Gen Z

Kinh doanh trong âm nhạc?
Tại sao không?

Tại Việt Nam, khái niệm “kinh doanh âm nhạc” vẫn còn là một khái niệm mơ hồ và mới lạ đối với mọi người và đặc biệt là những bạn nghệ sĩ trẻ.

Hiểu được điều đó, Soundaholic đã được thành lập để cung cấp những kiến thức hữu ích về “kinh doanh âm nhạc” với góc nhìn là những bạn trẻ Gen Z yêu nhạc. 

Giá trị cốt lõi

Lan tỏa

Chúng tôi lan tỏa những kiến thức về kinh doanh âm nhạc cũng như giới thiệu âm nhạc của các nghệ sĩ Gen Z

Kết nối

Chúng tôi tạo điều kiện để các bạn nghệ sĩ trẻ có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành

Phát triển

Chúng tôi muốn là một phần trong sự phát triển của ngành kinh doanh âm nhạc tại Việt Nam

BLOG

Nơi các bạn có thể tìm
những thông tin liên quan
về kinh doanh âm nhạc

Website Tab bar logo
Fair Use - Khi bạn có thể sử dụng nhạc bản quyền và không vi phạm quyền tác giả
Câu chuyện bản quyền trong ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam vẫn luôn là một vấn đề tốn nhiều giấy...
Đọc thêm

Kinh doanh âm nhạc
"For Gen Z - By Gen Z"

Soundaholic là một music curator và chúng tôi lan tỏa những thông tin về kinh doanh âm nhạc cho những nghệ sĩ Gen Z

Kinh doanh âm nhạc?
Tại sao không?

Tại Việt Nam, kinh doanh âm nhạc vẫn còn là một khái niệm mơ hồ đối những chúng ta, và đặc biệt là những bạn nghệ sĩ trẻ. Vì thế, Soundaholic đã được thành lập để rút ngắn khoảng cách giữa kinh doanh và âm nhạc tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Lan tỏa

Chúng tôi lan tỏa những kiến thức về kinh doanh âm nhạc cũng như giới thiệu âm nhạc của các nghệ sĩ Gen Z

Kết nối

Chúng tôi tạo điều kiện để các bạn nghệ sĩ trẻ có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành

Phát triển

Chúng tôi muốn trở thành một phần trong sự phát triển của ngành kinh doanh âm nhạc tại Việt Nam

Website Tab bar logo
Fair Use - Khi bạn có thể sử dụng nhạc bản quyền và không vi phạm quyền tác giả
Đọc ngay

BLOG

Nơi các bạn có thể tìm
những thông tin liên quan
về kinh doanh âm nhạc

Kết nối với chúng tôi!

Để lại thông tin để Soundaholic có thể kết nối cùng bạn