Soundaholic là 1 dự án về
Kinh doanh âm nhạc

"For Gen Z - By Gen Z"

Vision
Lan tỏa tài năng của các nghệ sĩ độc lập, kết nối mối liên hệ mạnh mẽ trong ngành âm nhạc và phát triển đến cộng đồng âm nhạc như một tổng thể
Mission
Giúp các nghệ sĩ độc lập được biết đến nhiều hơn thông qua phỏng vấn, bài đăng trên blog và kết nối với các chuyên gia trong ngành âm nhạc Việt Nam

Meet Our Team!

Bảo Trần

Founder
Programming Director

Alison Nguyễn

Programming
Coordinator

Programming - Mai Pham

Mai Phạm

Programming
Coordinator

b998f584-33af-43e5-84be-c9606bc750cb

Quỳnh Phùng

Programming
Coordinator

Chloe Nguyễn

Social Media
Executive

Lan Anh

Marketing
Strategist

beauty_20230130100023 (1)

Ngọc Diệp

Content
Writer

Anh Khoa  Website Operator

Khoa Nguyễn

Website
Operator

Jolie Đào

Graphic
Designer

Như Lưu

Graphic
Designer

Design - Quỳnh Như

Như Quỳnh

Graphic
Designer